Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

ซิ่นลายหงส์ นำเสนอดราม่าร้อนแรงที่สะท้อนความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดผ่านวัฒนธรรมอันงามวิไลของชาวอีสาน

ซิ่นลายหงส์ เป็นละครทีวีไทย แนวพีเรียด ดราม่า จากคำประพันธ์ของ ที่ไทย ดีบทกลอนกานท์ ผลิตโดย บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด โดยผู้จัด เมย์ เฟื่องอารมย์ เขียนบทโทรทัศน์โดย ปัญหา รวมทั้ง ที่ไทย งามกวีกานท์ กำกับการแสดงโดย อดุลย์ บุญบุตร แสดงนำโดย สุธีวัน ทวีสิน , นิธิดล ป้อมสุวรรณ , กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์ , ชลฤดี อมรลักษณ์ , วันชนะ สวัสดี , นุสบา ปุณณกันต์ , ภัครมัย โปตระความสำราญ , พีท ทองคำเจือ , กฤตฎ์ อมรชัยกาล , พีเกลื่อนกลาดร โพธิ์เลิศ รวมทั้งดาราชั้นแนวหน้าอีกเพียบเลย กระจายเสียงทุกคืน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.45 – 19.45 น. รวมทั้งกระจายเสียงซ้ำรุ่งสว่างทุกวี่ทุกวันวันอังคารถึงวันเสาร์ เวลา 00.25 – 01.25 น. เริ่มกระจายเสียงช่วงแรกวันอังคารที่ 13 พ.ย. – 24 ธ.ค. พ.ศ. 2561 ต่อจากละคร สาปผีกระสือ

ละครทีวีเรื่อง ซิ่นลายหงส์ เสนอดราม่าร้อนแรงที่สะท้อนความศรัทธาในเรื่องของกฎแห่งกรรมรวมทั้งการเวียนว่ายตายเกิดผ่านวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวอีสาน โดยมีผ้าซิ่นลายหงส์เป็นสื่อเครื่องหมายสำคัญของเรื่อง ซึ่งผ้าซิ่นนั้นเป็นเครื่องหมายบ่งถึงความเป็นสตรีแล้วก็วัฒนธรรมอีสาน (รวมถึงวัฒนธรรมลาว) “ผ้าซิ่นลายหงส์” พ้องเสียงกับคำว่า “สิ้นลายหงส์” ซึ่งมีความนัยทางสิ่งที่เป็นนามธรรมที่สะท้อนถึง กฎไตรลักษณ์ และก็ โลกธรรม 8 รายละเอียดละครมีการเสนอถึงความจริงในชีวิตคนเรา ร้อยเรียงเรื่องราวการพุ่งทะยานขึ้นสู่จุดสุดยอดแล้วก็เปลี่ยนตรงสู่จุดต่ำสุดในชีวิตของสตรีที่ถูกขนานสมญานามว่าเป็น “นางพญาหงส์”

นักแสดงหลัก
พระขัตติยะรามังกูร (พ่อเจ้าศรีธาราและเจ้าสายวารี) (ปัจจุบัน) / สาธุบาทเจ้ารามังกูร มหาอุปฮาตแห่งสมเด็จพระเจ้าล้านช้าง (อดีต) พีท ทองเจือ
พ่อแพทย์พุทไธ (พ่อสะอาด สอาง และ สะออน) (ปัจจุบัน) / อัญญาหลวงพุทธางกูร เจ้าองค์ครองนครเวียงคำนาคประเทศราช (แห่งอาณาจักรล้านช้าง) (อดีต) วันชนะ สวัสดี
ยาแม่คำอ่อน (แม่สะอาด สอาง และ สะออน) (ปัจจุบัน) / อัญญานางคำอ่อนมหาเทวี (อดีต) นุสบา ปุณณกันต์
นางทองจันทร์ / นางงอ (ปัจจุบัน) / พระสนมทองจันทร์ (อดีต) ภัครมัย โปตระนันท์
สอาง (ปัจจุบัน) / อัญญานางหูกคำ (อดีต) สุธีวัน ทวีสิน
โซ่ทอง (ปัจจุบัน) / อัญญาเจ้าราชบุตรศรีโซ่ทอง (อดีต) นิธิดล ป้อมสุวรรณ
สะออน (ปัจจุบัน) / เจ้านางสีออน (อดีต) ชลฤดี อมรลักษณ์
สะอาด (ปัจจุบัน) / อัญญานางศรีสะอาด (อดีต) กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์
พันตำรวจตรีหลวงอากาศกำจร (ปัจจุบัน) / ท้าวเพียโฮงหลวงคำจัน (อดีต) กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์
เจ้าศรีธารา (แก้ว) พีรกร โพธิ์ประเสริฐ
นักแสดงสมทบ
แม่เจ้าปทุมรัตน์ ขัตติยะราช (แม่บัว) (แม่เจ้าศรีธาราและเจ้าสายวารี) อาภาศิริ นิติพน
แม่สาย (แม่โซ่ทอง) (ปัจจุบัน) / แม่เฒ่าไอ่ (อดีต) นาตยา จันทร์รุ่ง
ไฉไล (ภรรยาร้อยตำรวจเอกหลวงอากาศกำจร) มาลินี โคทส์
เจ้านางสายวารี (น้องสาวเจ้าศรีธารา) รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ
แม่ครูคำอุ่ม ปริศนา วงศ์ศิริ
พ่อครูสมิงพันดง (ปัจจุบัน) / สมีพราหมณ์แดง (อดีต) ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล
สีแหล่ (คนรับใช้บ้านพ่อแพทย์พุทไธ) ดวงฤดี บุญบำรุง (ลูลู่ อาร์สยาม)
เสา (คนรับใช้บ้านพ่อแพทย์พุทไธ) ขวัญนภา เรืองศรี (ลาล่า อาร์สยาม)
เพ็ง (คนรับใช้บ้านพ่อแพทย์พุทไธ) รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา (หนูหิ่น)
แม่คำศรี (คนรับใช้บ้านพักผู้กองกำจร) อุ่นเรือน ราโชติ
นางผิน (คนรับใช้บ้านพ่อแพทย์พุทไธ) กรอร ญาณินรุจนา
ดาบคำแสง (คนรับใช้บ้านพักผู้กองกำจร)
นางเภา (คนรับใช้บ้านพ่อแพทย์พุทไธ) กัญจน์อมล เคล้าจิตพูลสุข
นางเพ็ง (คนรับใช้บ้านพ่อแพทย์พุทไธ) ฑรัญภัค เศรษฐีธร
ประทิน (ลูกน้องไฉไล)
นางทองมี (คนรับใช้วังอินทนิลเมืองอิสานบุรี) กุสุมา ตันสกุล
นักแสดงรับเชิญ
แม่เจ้าดาราไล ทิดาลัด วงสิหลิ
ยาครูเป็นหลวงพ่อที่ดูดวงให้กับสะอาดและสอาง บดินทร์ หมู่หมื่นศรี
พ่อแพทย์จันทกุมาร (พ่อของทองจันทร์) ธนภัทร สีงามรัตน์
พ่อแพทย์พุทไธ (วัยหนุ่ม) พสุ สิงห์อุสาหะ
ทองจันทร์ (วัยสาว) ธันยพร คงแจ่ม (น้องเพลง อาร์สยาม)
คำอ่อน (วัยสาว) เขมนาฏ ธจิรมงคลกิตต์ (ต้นข้าว อาร์สยาม)
แม่สาย (วัยสาว) มิณทร์ลดา เจริญทวีรัตน์
ท่านหญิงสวีวิไลวรรณ (หญิงวรรณ) (เพื่อนเจ้าสายวารี) นภัสร์นันท์ บรรเจิดศิลป์
กำธร (ลูกชายร้อยตำรวจเอกหลวงอากาศกำจรและไฉไล) ด.ช.
อัญญานางหูกคำ (วัยเด็ก) ด.ญ.ภิรัญชญา คเชนทร์นุกูล
อัญญานางศรีสะอาด (วัยเด็ก) ด.ญ.พิชญารัตน์ เกษสำลี
ท่านชายอังกูร ด.ช.
ลูกชายโซ่ทองกับสะออน ด.ช.
ลูกสาวโซ่ทองกับสะออน ด.ญ.หทัยประภัสสร์ กิตติถาวรวุฒิ
พ่อท้าวบุดดา (พ่อของคำอ่อน)
แม่ของคำอ่อน
ตำรวจเมืองอิสานบุรี รชต สิงห์จันทร์
แม่สารวัตรกำจร สุภาภรณ์ สร้อยพานิช
ท่านเสสะเกด ชินธันย์ เธียรกิตติพงษ์
ท่านมหาอำมาตย์เวียงคำนาค ชาลี อิ่มมาก
ลูกน้องพ่อครูสมิงพันดง แบงค์ ท้องทุ่ง
ชาวบ้าน ยุพา กิ่งจันทร์
ชาวบ้าน ภาคินี ทิพา
นักปฏิบัติธรรมในวัดป่าทางแม่น้ำชี เบญจา สิงขรวัฒน์
ยาครูหรือหลวงพ่อ ชเลศวร หาญชนะ
เจ้าไกรศรี (พ่อดาราไล) เอกตะวัน คุ้มชาติ
นายก้อง (ชาวบ้าน)