Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

TUNA TOSS (เหวี่ยงปลาทูน่า) เป็นกีฬาที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลีย

นี่เป็นกีฬาของคนออสเตรเลียที่ได้แรงผลักดันจากความลำเค็ญเมื่อครั้งสมัยก่อน…

ย้อนกลับไปในปี 1979 ตลาดประมงของออสเตรเลียจะมีการคัดเหล่าเด็กวัยหนุ่มที่มาสมัครขอเป็นลูกเรือล่าปลาทูน่า ด้วยการทดสอบให้โยนและก็รับปลาว่าคนไหนโยนได้ไกลที่สุด และก็ยอมรับได้นานที่สุด

ซึ่งหลังจากมีการสร้างสรรค์ในวงแคบๆเพื่อหาวิธีเหวี่ยงปลาไปให้ได้ไกลที่สุด เปลี่ยนเป็นการประลองที่มองเป็นแบบมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2002 ที่มีการจัดแข่งขันในเพียงพอร์ทลินคอร์น ออสเตรเลีย มีผู้กระทำสถิติปาได้ไกลถึง 37.23 เมตร ในช่วงเวลาที่ของข้างหญิงนั้นมีสถิติเขวี้ยงไกลที่ 21.25 เมตร

อย่างไรก็ดีภายหลังปี 2007 ได้มีการเปลี่ยนไปใช้ปลาทูน่าเลียนแบบมาเป็นวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเหวี่ยงแทน เพราะว่าปริมาณปลาทูน่าในทะเลลดน้อยถอยลงไปนั่นเอง