Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

ทั่วโลกติดเชื้อโควิดเกือบ 40 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 1.1 ล้านคน รอบนี้กลับมาระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้น

(17 เดือนตุลาคม) เว็บไซต์ไชต์ Worldometers รายงานเหตุการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 17 เดือนตุลาคม 2563 ขณะประมาณ 08.00 น. ตามเวลาไทย เจอมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคทั่วทั้งโลกรวม 39,565,948 ราย มากขึ้น 397,419 ราย เสียชีวิต 1,108,617 ราย มากขึ้น 6,100 ราย รักษาหาย 29,648,915 ราย

ประเทศที่เจอรายงานผู้ติดเชื้อโรคสูงสุด 5 ลำดับแรก เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อโรค 8,288,278 ราย มากขึ้น 71,687 ราย เสียชีวิต 223,644 ราย มากขึ้น 928 ราย รักษาหาย 5,395,401 ราย
ประเทศอินเดีย มีผู้ติดเชื้อโรค 7,430,635 ราย มากขึ้น 65,126 ราย เสียชีวิต 113,032 ราย มากขึ้น 886 ราย รักษาหาย 6,521,634 ราย
บราซิล มีผู้ติดเชื้อโรค 5,201,570 ราย มากขึ้น 30,574 ราย เสียชีวิต 153,229 ราย มากขึ้น 716 ราย รักษาหาย 4,619,560 ราย
รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อโรค 1,369,313 ราย มากขึ้น 15,150 ราย เสียชีวิต 23,723 ราย มากขึ้น 232 ราย รักษาหาย 1,056,582 ราย
ประเทศสเปน มีผู้ติดเชื้อโรค 982,723 ราย มากขึ้น 12,169 ราย เสียชีวิต 33,775 ราย มากขึ้น 222 ราย

ในตอนที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 78 มีผู้ติดเชื้อโรครวม 33,488 ราย มากขึ้น 1,137 ราย เสียชีวิต 799 ราย มากขึ้น 34 ราย รักษาหาย 15,477 ราย
ส่วนเมืองไทยอยู่ในอันดับที่ 144 มีผู้ติดเชื้อโรค 3,669 ราย มากขึ้น 4 ราย เสียชีวิต 59 ราย รักษาหาย 3,467 ราย

ยอดติดเชื้อโควิด19 ทั่วโลก พุ่งไม่หยุด ทะลุ 37.4 ล้านคนแล้ว เร่งคุมเข้มตามแนวชายแดน หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเมียนมา เพิ่มขึ้นกว่า 2 พันคน

เว็บไซต์ไชต์ Worldometers รายงานเหตุการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2563 ระยะเวลาราว 07.28 น. ตามเวลาในไทย เจอมีผู้เจ็บป่วยติดเชื้อโรคทั้งโลกรวม 37,448,779 ราย มากขึ้น 350,458 ราย เสียชีวิต 1,077,190 ราย มากขึ้น 4,974 ราย รักษาหาย 28,097,779 ราย

ประเทศที่พบรายงานผู้ติดโรคสูงสุด 5 ขั้นตอนแรก เช่น
1 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดโรค 7,943,606 ราย มากขึ้น 48,977 ราย เสียชีวิต 219,254 ราย มากขึ้น 607 ราย รักษาหาย 5,085,449 ราย
2 ประเทศอินเดีย มีผู้ติดเชื้อโรค 7,051,543 ราย มากขึ้น 74,535 ราย เสียชีวิต 108,371 ราย มากขึ้น 921 ราย รักษาหาย 6,074,863 ราย
3 บราซิล มีผู้ติดโรค 5,091,840 ราย มากขึ้น 34,650 ราย เสียชีวิต 150,236 ราย มากขึ้น 544 ราย รักษาหาย 4,453,722 ราย
4 รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อโรค 1,285,084 ราย มากขึ้น 12,846 ราย เสียชีวิต 22,454 ราย มากขึ้น 197 ราย รักษาหาย 1,016,202 ราย
5 โคลัมเบีย มีผู้ติดเชื้อโรค 902,747 ราย มากขึ้น 8,447 ราย เสียชีวิต 27,660 ราย มากขึ้น 165 ราย รักษาหาย 783,131 ราย

ในขณะที่ เมียนมา ขยับขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 80 มีผู้ติดโรครวม 26,064 ราย มากขึ้น 2,158 ราย เสียชีวิตรวม 598 ราย มากขึ้น 32 ราย รักษาหาย 7,050 ราย
ส่วนเมืองไทยอยู่ในชั้นที่ 140 มีผู้ติดโรค 3,634 ราย มากขึ้น 6 ราย เสียชีวิตคงเดิม 59 ราย รักษาหาย 3,445 ราย